Walton Primo X5
Walton Primo X5

EGP 4,582
Walton Primo S7
Walton Primo S7

EGP 2,844
Walton Primo N4
Walton Primo N4

EGP 1,896
Walton Primo R5
Walton Primo R5

EGP 1,738
Walton Primo H9
Walton Primo H9

EGP 1,501
Walton Primo H8
Walton Primo H8

EGP 1,422
Walton Primo F9
Walton Primo F9

EGP 1,264
Walton Primo G9
Walton Primo G9

EGP 1,264
Walton Primo H7
Walton Primo H7

EGP 1,264
Walton Primo G8
Walton Primo G8

EGP 1,106
New Walton Mobile Prices in Egypt
Latest Walton Models
Price Egypt
1,501
1,738
3,476
1,896
1,264
2,054
1,264
1,422