Walton Mobile Prices In India - New Walton Mobile Phone Rates 2020Walton Primo ZX2
Walton Primo ZX2

INR 33,440
Walton Primo ZX3
Walton Primo ZX3

INR 31,160
Walton ZX2 lite
Walton ZX2 lite

INR 26,220
Walton Primo X5
Walton Primo X5

INR 22,040
Walton Primo X4
Walton Primo X4

INR 21,660
Walton ZX2 Mini
Walton ZX2 Mini

INR 19,760
Walton Primo S7
Walton Primo S7

INR 13,680
Walton Primo RX5
Walton Primo RX5

INR 13,680
Walton  Primo RM3s
Walton Primo RM3s

INR 13,680
Walton Primo S5
Walton Primo S5

INR 13,680
Walton Primo S6
Walton Primo S6

INR 11,400
Walton Primo RM3
Walton Primo RM3

INR 10,640
Walton R4s
Walton R4s

INR 10,260
Walton Primo H6
Walton Primo H6

INR 9,880
Walton Primo N3
Walton Primo N3

INR 9,880
Walton Primo N4
Walton Primo N4

INR 9,120
Walton RM2 Mini
Walton RM2 Mini

INR 8,360
Walton Primo R5
Walton Primo R5

INR 8,360
Walton Primo N2
Walton Primo N2

INR 7,600
Walton Primo H8
Walton Primo H8

INR 6,840
Walton GH6 Plus
Walton GH6 Plus

INR 6,840
Walton Primo H5
Walton Primo H5

INR 6,460
Walton Primo G7
Walton Primo G7

INR 6,460
Walton Primo F9
Walton Primo F9

INR 6,080
New Walton Mobile Prices in India
Latest Walton Models
Price India
9,120
6,080
9,880
6,080
6,840
5,320
13,680
6,840