Walton Mobile Prices In India - New Walton Mobile Phone Rates 2017Walton Primo ZX2
Walton Primo ZX2

INR 30,360
Walton Primo ZX3
Walton Primo ZX3

INR 28,290
Walton ZX2 lite
Walton ZX2 lite

INR 23,805
Walton Primo X5
Walton Primo X5

INR 20,010
Walton Primo X4
Walton Primo X4

INR 19,665
Walton ZX2 Mini
Walton ZX2 Mini

INR 17,940
Walton Primo S7
Walton Primo S7

INR 12,420
Walton Primo RX5
Walton Primo RX5

INR 12,420
Walton  Primo RM3s
Walton Primo RM3s

INR 12,420
Walton Primo S5
Walton Primo S5

INR 12,420
Walton Primo S6
Walton Primo S6

INR 10,350
Walton R4s
Walton R4s

INR 9,315
Walton Primo H6
Walton Primo H6

INR 8,970
Walton Primo N3
Walton Primo N3

INR 8,970
Walton RM2 Mini
Walton RM2 Mini

INR 7,590
Walton Primo R5
Walton Primo R5

INR 7,590
Walton Primo N2
Walton Primo N2

INR 6,900
Walton Primo H8
Walton Primo H8

INR 6,210
Walton GH6 Plus
Walton GH6 Plus

INR 6,210
Walton Primo H5
Walton Primo H5

INR 5,865
Walton Primo G7
Walton Primo G7

INR 5,865
Walton Primo F9
Walton Primo F9

INR 5,520
Walton Primo G9
Walton Primo G9

INR 5,520
New Walton Mobile Prices in India
Latest Walton Models
Price India
5,520
8,970
5,520
6,210
4,830
12,420
6,210
5,520