Walton Mobile Prices In India - New Walton Mobile Phone Rates 2017Walton Primo ZX2
Walton Primo ZX2

INR 33,000
Walton Primo ZX3
Walton Primo ZX3

INR 30,750
Walton ZX2 lite
Walton ZX2 lite

INR 25,875
Walton Primo X5
Walton Primo X5

INR 21,750
Walton Primo X4
Walton Primo X4

INR 21,375
Walton ZX2 Mini
Walton ZX2 Mini

INR 19,500
Walton  Primo RM3s
Walton Primo RM3s

INR 13,500
Walton Primo RX5
Walton Primo RX5

INR 13,500
Walton Primo S5
Walton Primo S5

INR 13,500
Walton Primo S6
Walton Primo S6

INR 11,250
Walton Primo RM3
Walton Primo RM3

INR 10,500
Walton R4s
Walton R4s

INR 10,125
Walton Primo H6
Walton Primo H6

INR 9,750
Walton Primo N3
Walton Primo N3

INR 9,750
Walton RM2 Mini
Walton RM2 Mini

INR 8,250
Walton Primo R5
Walton Primo R5

INR 8,250
Walton Primo N2
Walton Primo N2

INR 7,500
Walton Primo H8
Walton Primo H8

INR 7,500
Walton GH6 Plus
Walton GH6 Plus

INR 6,750
Walton Primo H5
Walton Primo H5

INR 6,375
Walton Primo G7
Walton Primo G7

INR 6,375
Walton Primo H7
Walton Primo H7

INR 6,000
New Walton Mobile Prices in India
Latest Walton Models
Price India
6,000
4,500
6,000
7,500
3,750
4,500
4,500
8,250