T-Mobile With Prices

T-Mobile prices in Pakistan

Nokia 5310 (2020)
Nokia 5310 (2020)

  Rs - 4,725
Nokia 150 (2020)
Nokia 150 (2020)

  Rs - 3,915